<
toekenningen

Regeling Talentontwikkeling → Onderzoek

One more time with feeling – Radical reuse as a way of building

Atelier Tomas Dirrix + Beelen/NEXT

€ 25.000

Ontwerper en architect Tomas Dirrix gaat in het project 'One more time with feeling – Radical reuse as a way of building' samen met Beelen/NEXT op zoek naar nieuwe bouwmethodes en bouwvormen voor materialen die als reststroom vrijkomen bij het bouwen of slopen. Beelen/NEXT heeft expertise in circulair hergebruik en is onderdeel van het grootste sloopbedrijf in Nederland. De kennis en middelen voor het hergebruik van materiaal kunnen Dirrix verder helpen in het onderzoek. Dirrix gaat op zoek naar een nieuwe conceptuele benadering waarbij elk stuk vrijgekomen materiaal wordt geleverd met een reeks kwaliteiten. Deze kunnen worden versterkt, ondermijnd of gewijzigd. Hier is het vertrekpunt niet werken naar een ultiem model, maar juist een exploratie van de vele mogelijkheden. De samenwerking met Beelen/NEXT bestaat uit een drieluik. In drie fases gaat Dirrix verschillende sloopprojecten volgen. Er wordt gewerkt aan documentatie over de archeologie van sloopmaterialen, waarna de bevindingen worden geïntegreerd in prototypes. In het project werken de partners toe naar een uitstalling van modellen en mock-ups die het proces, het onderzoek en de resultaten van het ontwerp laten zien. Dit wordt een fysieke catalogus waarbij het de ambitie is om deze tijdens de Dutch Design Week 2021 te presenteren.

website

ateliertomasdirrix.com