<
toekenningen

Regeling Vormgeving → Onderzoek

Oneindig proces ontwerp

Studio Melle Koot

€ 7.500

Met het project 'Oneindig proces ontwerp' willen Melle Koot, Bofoli en Casper Bodewitz een non-stop ontwerptool ontwikkelen als alternatief voor het weefpatroon met beperkte afmetingen. Geïnspireerd door de eindeloze variatie in de natuur op basis van DNA-vormentaal is het doel software te creëren die oneindige ontwerpen kan realiseren vanuit een enkel startbeeld. Aan de hand van een analyse van de vormen en kleuren in een afbeelding van een natuurlijke situatie worden kaders en ontwerpregels geformuleerd waarmee een volgend beeld genereerd kan worden. Het experiment zit hierbij volgens de makers in de 'verlenging van het ontwerp'. Een eerste haalbaarheidsstudie is gedaan in samenwerking met het Textiellab in Tilburg. De startsubsidie wordt gebruikt om het programma te schrijven en te testen. Tevens wordt er onderzoek gedaan naar mogelijke presentatievormen van het ontwerpproces, bijvoorbeeld met een expositie of live installatie performance.

website

www.mellekoot.nl