<
toekenningen

(On)gewoon goed wonen

Caro van Dijk Architectuur

Ontwerpbureau Oostwest voert samen met GGz Centraal een ontwerpend onderzoek uit naar een toekomstscenario voor een 'GGz-vriendelijke' wijk: een plek waar mensen met een al dan niet ernstige psychische aandoening goed kunnen wonen, een sociaal netwerk hebben en gebruik kunnen maken van lokale voorzieningen. In de eerste fase van het onderzoek ontwikkelde het team samen met een aantal GGz-cliënten en betrokken professionals een toekomstscenario voor een GGz-vriendelijke Waterwijk in Lelystad. Het team bracht daarvoor op drie niveaus, namelijk van wonen, voorzieningen en openbare ruimte, ontwerpideeën samen in een routekaart. Tijdens de vervolgfase werkt het team deze routekaart uit. De belangrijkste ideeën hieruit zullen vervolgens worden getest met tijdelijke pop-up interventies in de wijk. Dit zijn ontmoetingsplekken waar GGz-cliënten, zorgprofessionals en de wijkbewoners op een laagdrempelige manier met elkaar in contact kunnen komen. De vervolgfase zal resulteren in een concreet plan voor een permanente ingreep, die hierna wordt voortgezet door lokale stakeholders. In deze vervolgfase werkt Oostwest samen met GGz Centraal, Bureau James, Kwintes, Sociaal wijkteam, gemeente Lelystad, corporatie Centrada, inloophuis IDO, Stichting Mila en diverse partijen uit de wijk.

Dit project wordt ondersteund binnen de Open Oproep Chronisch Gezond, een gezamenlijk initiatief van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Agis Innovatiefonds. Het project is in de eerste fase met € 40.000 ondersteund en in de tweede fase met € 80.000. Beide fondsen stellen ieder de helft beschikbaar.

website

www.carovandijk.nl