<
toekenningen

(On)gewoon goed wonen – Ontwerpen aan een ggz-vriendelijke wijk

Caro van Dijk Architectuur

Caro van Dijk Architectuur wil samen met GGz Centraal een ontwerpend onderzoek uitvoeren naar een toekomstscenario voor een 'ggz-vriendelijke' wijk: een plek waar mensen met een al dan niet ernstige psychische aandoening goed kunnen wonen, een sociaal netwerk hebben en gebruik (kunnen) maken van lokale voorzieningen. De start van het onderzoek betreft een ruimtelijke en programmatische analyse van drie locaties, waarna gezamenlijk de meest kansrijke wordt gekozen. Op de gekozen locatie organiseert het team vervolgens een reeks ontwerpateliers waarin deze mensen met een psychische aandoening in co-creatie met GGz Centraal en hun naasten de dromen voor hun leefomgeving uitwerken tot toekomstscenario's. Ook buurtbewoners, lokale welzijnspartijen en gemeente worden bij het traject betrokken. In samenwerking met een brede groep van stakeholders wordt zo onderzocht hoe hún ggz-vriendelijke wijk eruit moet zien. De eerste fase resulteert in een concreet toekomstscenario met een routekaart voor realisatie. Tijdens de tweede fase richt het team de locatie in als proeftuin om de toekomstdroom daadwerkelijk gestalte te geven.

website

www.carovandijk.nl