<
toekenningen

Deelregeling Vormgeving → Website / applicatie

Online Platform voor Sieraden

Museum Arnhem

€ 12.500

Het Online Sieradenplatform is een samenwerking tussen Museum Arnhem, CODA Museum Apeldoorn, Rijksmuseum Amsterdam, Stedelijk Museum 's-Hertogenbosch, Centraal Museum Utrecht, TextielMuseum Tilburg en Modemuze. De zes Nederlandse musea willen de zichtbaarheid van hun sieradencollecties vergroten door deze online te ontsluiten en van context en verdieping te voorzien door analyse en onderzoek. Hiervoor is gekozen voor een samenwerking met Modemuze vanwege de benodigde kennis over het digitaal ontsluiten van collecties, het grote publieksbereik en de reeds bestaande website waarin het sieradenplatform opgenomen kan worden. Eerder heeft een aantal musea een dergelijke online platform, te weten Dutch Jewellery Platform, opgezet maar deze blijkt in techniek en inrichting niet meer aan te sluiten op de huidige technische ontwikkelingen. Op basis van deze tekortkomingen en een aantal nieuwe doelstellingen is gewerkt aan de opzet van het nieuwe platform. De subsidie wordt ingezet om het platform in samenwerking met Modemuze uit te werken en te realiseren. Het nieuwe Online Sieradenplatform heeft als doel om sieradencollecties in Nederland inzichtelijk te maken, kennisuitwisseling tussen musea en het veld te stimuleren en verbinding te maken tussen hedendaags ontwerp en erfgoed. Het platform biedt ook een basis voor het ontwikkelen van publieksactiviteiten, gericht op zowel het brede publiek als ontwerpers en studenten.

website

www.museumarnhem.nl