<
toekenningen

Regeling Architectuur → Onderzoek

Ontwerp als dialoog - in gesprek met de niet-menselijke stedeling

Thijs de Zeeuw

€ 26.760

Landschapsarchitect Thijs de Zeeuw gaat als Architect in Resident bij ARCAM een vervolg geven aan het onderzoek 'stem voor de paling' dat is uitgevoerd binnen de Ambassade van de Noordzee. 'Ontwerp als dialoog' poogt te luisteren naar de niet-menselijke bewoners van de stad om zo de stad inclusiever te ontwerpen. Tijdens de residentie zal de dialoog met de niet-menselijke stedeling worden voortgezet, verdiept en worden vertaald naar een ruimtelijk ontwerp. In de eerste fase zullen de bevindingen uit het voortraject met behulp van duikers binnen een 'luisterfase' worden vertaald naar een experiment: de dialoog. In tweede fase zal de dialoog daadwerkelijk worden gevoerd door ingrepen in de openbare ruimte (onderwater) te doen en te monitoren hoe de onderwaterwereld daarop antwoordt. De laatste fase bestaat uit een tentoonstelling in ARCAM en een vertaling naar ontwerpprincipes voor het vakgebied. Het resultaat is een weergave van de dialoog met het onderwaterleven; een maquette waarin een ontwerp voor een gedeelde openbare ruimte wordt vormgegeven en een handreiking voor het vakgebied rondom de benadering voor een onderwaterontwerp gericht op een sterkere biodiversiteit. Naast ARCAM en de Ambassade van de Noordzee worden verschillende andere partijen, experts en belanghebbenden door middel van expertmeetings betrokken in het proces. Daarnaast zal worden samengewerkt met verschillende partijen uit het lokale netwerk zoals Waternet; het Marineterrein; het AMS; de Gemeente Amsterdam; RAVON; Reef systems. Het streven is om in maart 2022 een tentoonstelling te realiseren met de resultaten van dit onderzoek.

website

www.thijsdezeeuw.nl