<
toekenningen

Deelregeling Activiteitenprogramma's → Activiteitenprogramma

Ontwerp Platform Arnhem

€ 34.995

Ieder jaar kiest Ontwerp Platform Arnhem (OPA) een jaarthema om het programma te duiden en de vakgebieden te verbinden met relevante onderwerpen uit de maatschappij.
Voor het jaarprogramma 2020 is gekozen voor het thema 'Made to Measure'. Hiermee gaat OPA op onderzoek uit naar de verschillende schalen van ontwerp, en de mogelijkheden en beperkingen van schaal. OPA signaleert dat de reikwijdte of het werkveld van ontwerp zich in twee richtingen beweegt; aan de ene kant meer naar binnen bv. ontwerpen voor nudge, en aan de andere kant naar buiten bv. het ontwerpen van NASA voor wonen op Mars.

Het jaarprogramma is opgebouwd op basis van een aantal hoofdactiviteiten en een paar vaste onderdelen die OPA in samenwerking met verschillende partners organiseert. Tot de hoofdactiviteiten van 2020 behoren: de jaaropening en de Design Pub Quiz; de zes reguliere avonden, waarbij twee tot drie sprekers op het podium staan; het posterproject, waar een ontwerper de kans krijgt de visuele identiteit te ontwikkelen voor het jaarprogramma en opgenomen wordt in het Online Poster Archief; het online magazine ter verdieping, verslaglegging en archivering van activiteiten; en het nieuwe onderdeel genaamd actualiteitenrubriek, dat ingaat op thema's als De etende mens, Personal Space, Big Data, Macht2, Mega Mini Micro Macro. Het jaarprogramma 2020 staat ook in het teken van het vijftienjarige jubileum en er wordt gewerkt aan een publicatie over vijftien jaar OPA. Naast deze hoofdactiviteiten worden vier partneravonden georganiseerd met onder andere Centrum voor Architectuur en Stedenbouw Arnhem (CASA), ArtEZ en Stichting Beeldende Kunst Arnhem. Op deze avonden vindt een uitwisseling plaats tussen de verschillende disciplines - kunst, vormgeving en architectuur- om het blikveld van de doelgroep te verruimen en samenwerkingen te stimuleren. Verder zijn de pitchavond 20x20!, de Arhemse Nieuwe en Ontwerp Winkel Arnhem terugkerend onderdelen in die podium bieden aan (jong) talent. Hieraan werkt OPA samen met verschillende evenementen in de stad zoals Arnhem: Fashion + Design Festival Arnhem, Ruimtekoersfestival, Innovate Arnhem en de Arnhemse UITnacht.
Met het programma beoogt OPA ontwerpers, bedrijven, studenten een nieuw perspectief te bieden in verschillende werkvelden zoals mode, data, wetenschap en personal space.

website

www.o-p-a.nl