<
toekenningen

VRO open oproepen → Onderzoek

Ontwerpen aan Stadslogistiek in de Spoorzone Zwolle

FABRICations i.s.m. gemeente Zwolle en TNO

€ 29.926

Een groeiende bevolking op een kleiner oppervlak betekent ook meer vraag naar goederen en diensten, en dus voertuigen. Dit willen we niet, maar het feit dat ze er wel zijn wordt vaak niet meegenomen in gebieds- ontwikkeling, met congestie en onveiligheid als gevolg. Wij bestuderen manieren om het aantal voertuigen te verminderen door te ontwerpen aan logistieke innovaties in de wijk. Met minder kilometers zorgen we zo dat economische vitaliteit, identiteit en leefbaarheid gewaarborgd zijn tot in de haarvaten van de stad.

Dit project is ondersteund vanuit de Open Oproep Vitale steden en dorpen #1.

website

www.fabrications.nl