<
toekenningen

VRO open oproepen → Onderzoek

Ontwerpen met een vernieuwende bewonersgerichte energie-strategie

LL040 i.s.m. KAW, Teun Verberne Consultancy, Carbo en gemeente Eindhoven

€ 30.000

Dit ontwerp onderzoek richt zich op versnelling van de energietransitie door beperkte woningaanpassingen als alternatief voor de zeer kostbare en verstorende verzwaringen van het collectieve elektriciteitsnetwerk. Een begrenzing van de pieklast van 4 kW leidt tot creatieve oplossingen in ontwerp, techniek en integratie, o.a. o.b.v. locale energiebuffers en energielogistiek (besturingen). Doel is o.a. betaalbaarheid voor bewoners, ruimtebesparing door reductie van trafo's, vermijden van overlast, versnelling van bouwproductie.

Dit project is ondersteund vanuit de Open Oproep Ruimte voor klimaat en energie #1.

website

www.livinglab040.com