<
toekenningen

VRO open oproepen → Onderzoek

Ontwerpende verkenning van opgaven in het Nationaal Park nieuwe stijl Sallandse Heuvelrug & Twents Reggedal

MarketingOost i.s.m. Strootman Landschapsarchitecten en Staatsbosbeheer

€ 30.000

Ter voorbereiding van het ontwikkelplan voor Nationaal Park Sallandse Heuvelrug & Twents Reggedal, zullen de netwerkpartners, met Strootman Landschapsarchitecten als ontwerpers en ondersteuners, van half november 2021 tot half februari 2022 een ontwerpende verkenning uitvoeren om de opgave aan te scherpen, vraagstukken te verkennen, samenhangend in beeld te brengen, ontwerpopgaven te definiëren, onderzoeksvragen te formuleren, deelgebieden aan te wijzen waarop verder moet worden ingezoomd en te verkennen hoe het concept van een 'nationaal park nieuwe stijl' een bijdrage kan leveren aan een toekomstbestendig landelijk gebied.

Dit project is ondersteund vanuit de Open Oproep Toekomstbestendig landelijk gebied #1.

website

www.marketingoost.nl