<
toekenningen

Deelregeling Activiteitenprogramma's → Open oproep

Ontwerpkritiek: playdev.club

Adriaan de Jongh

€ 3.000

Volgens game-ontwerper Adriaan de Jongh sluiten theorie en praktijk onvoldoende op elkaar aan binnen de discipline interactieve games. Vanuit het theoretisch kader wordt ingezoomd op de losse elementen, terwijl de praktijk van game-ontwerpers juist multidisciplinair en veelzijdig is. Daarom stelt De Jongh dat game-ontwerpers onderling, tijdens het proces en aan de hand van eigen ontwerpen het beste kunnen reflecteren op de games. Zo vormt elke game als het ware een eigen theoretische kader dat door meervoudige discussie en interactie in zijn geheel wordt ontleed. Om ruimte te bieden aan praktijkgerichte reflectie tussen de ontwerpers, die volgens De Jongh in Nederland ontbreekt, heeft De Jongh het 'playdev.club' opgericht. In dat kader organiseert hij een reeks meet-ups op locaties van verschillende game-studio's waar game-ontwikkelaars presentaties geven en vervolgens elkaars 'game-in-progress' spelen en bespreken. Met deze vorm van peer-to-peer review beoogt De Jongh bij te dragen aan de kritische houding van game-ontwerpers en kwaliteit van de games om een sterke ontwerpcultuur te waarborgen.

website

playdev.club