<
toekenningen

Deelregeling Activiteitenprogramma's → Open oproep

Ontwerpkritiek: The Failed Architecture Podcast

Failed Architecture Foundation

€ 20.962

Failed Architecture is een platform dat 'falende' architectuur en stedenbouw onderzoekt met een programma van onder meer lezingen en workshops waarbij de lokale gemeenschap wordt betrokken. Naast de online activiteiten, onderwijs en curatorial projecten wil de organisatie een nieuw medium inzetten, namelijk de 'The Failed Architecture Podcast'. Deze wordt opgebouwd uit een serie gesprekken met internationale architecten, ontwerpers, kunstenaars, reporters, columnisten, gebruikers en bewoners. Terugkerende onderdelen zijn Render Poetry, Sound Art, Stories, City Sonic, en Talk You Through, waarin geluid in relatie wordt gebracht met (architectonische) ruimte. Daarnaast betrekken zij de bestaande geluidsarchieven en wordt geluid ingezet bij de geschreven content. Aan de totstandkoming van de podcast is online radio Ja Ja Ja Nee Nee Nee betrokken. Failed Architecture wil met de podcast op het geluid gebaseerde vormen van architectuurkritiek verkennen en podium bieden aan de ruimte-georiënteerde geluidskunst. Volgens Failed Architecture ontstaat middels de podcast 'slow critisicm' die tegenreactie biedt op de dominantie van de beeldcultuur binnen het hedendaagse ontwerpveld. Daarnaast draagt de podcast bij aan de missie van Failed Architecture om met een inclusieve aanpak een open gesprek tussen experts en het brede publiek te stimuleren en verhalen over gebouwen af te zetten tegen de reële ervaringen van gebruikers.

website

www.failedarchitecture.com