<
toekenningen

Regeling Architectuur → Startsubsidie

Ontwerpverhaal van de Marker Wadden, archipel in dienst van de natuur

Ziegler | Branderhorst stedenbouw en architectuur

€ 7.500

De Marker Wadden is een duurzaam en innovatief ontworpen archipel in het Markermeer die meebeweegt met de natuur. Initiatiefnemers Vista, Frits Palmboom/Palmbout Urban Landscapes en Ziegler| Branderhorst willen samen met fotograaf Theo Baart het bijzondere verhaal van dit gebied met een breder publiek delen. De startsubsidie betreft een onderzoek naar het ontsluiten van het (ontwerp)verhaal door middel van een publicatie. Daarvoor is Teun van den Ende als externe redacteur aangesteld. Hij destilleert uit de ontwerpprincipes, anekdotes, samenwerkingen, lessen en ervaringen 'het verhaal' van het bijzondere ontwerp van de Marker Wadden. Daarmee wordt het verhaal richting gegeven en onderzocht hoe het aansprekend kan worden verteld in woord en beeld voor een (internationale) brede doelgroep. Het doel van de startfase is het helder krijgen van de volgende onderdelen: verhaallijn, inhoudsopgave, afspraken met (internationale) co-auteurs, plan van aanpak, doelgroep, beoogd vormgever, het fondsenwervingsplan en het presentatieplan. Nai010 uitgevers heeft de intentie uitgesproken het boek uit te willen geven.

website

www.zieglerbranderhorst.nl