<
toekenningen

Op gepaste afstand nabij

Studio Ester van de Wiel & Studio Makkink & Bey

€ 19.990

Binnen de opgelegde fysieke beperkingen van de huidige tijd gaan ontwerpers Ester van de Wiel (Studio Ester van de Wiel) en Michou Nanon de Bruijn (Studio Makkink & Bey) op zoek naar nabijheid. De ontwerpers constateren dat veel activiteiten die voorheen achter gesloten deuren afspeelden zich verplaatst hebben naar buitenruimtes. Routines vinden nieuwe routes en plekken. De aanvragers onderzoeken de mogelijkheid om kruisingen te ontwerpen op de verschillende routes en routines van stedelingen. Wandelenderwijs zullen de ontwerpers bestaande routes en routines verkennen door op stap te gaan met lokale 'gidsen' die door handelingen met elkaar verbonden zijn.
Op kruisingen van routes in de publieke ruimte organiseren de ontwerpers interventies om mensen de waarde van de nieuwe combinaties van mensen, handelingen, plekken en timing te ervaren. De interventies bieden mensen ruimte om elkaar gepland of ongepland te treffen. Door samen te werken met ondernemers, bewoners en clubs kunnen er combinaties van acties ontstaan, waardoor nieuwe netwerken geactiveerd worden.

website

www.studiomakkinkbey.nl