<
toekenningen

Regeling Architectuur → Startsubsidie

Op Gespannen Voet

Namelok

€ 7.500

Namelok bevraagt de grenzen van de architectuurdiscipline en verricht met het project 'Op Gespannen Voet' een ontwerpend onderzoek naar de tent als 'transdisciplinair object'. Door buiten de grenzen van het architectuurdiscours te opereren, beoogt de aanvrager de relevantie van architectuur te vergroten en de architectuurpraktijk tegelijkertijd bewust te maken van haar eigen geslotenheid. Voor dit project deconstrueert ze de tent tot de componenten constructie, textiel en grafisch ontwerp, om die vervolgens te analyseren en te herinterpreteren en parallellen te trekken tussen de tent en het gebouw. Ze werkt hiervoor samen met experts uit verschillende disciplines. Het project resulteert in verschillende architectonische producten die in elkaars aanwezigheid een tent kunnen vormen. Met dit eindresultaat wil Namelok stilstaan bij wat een tent is, hoe het zich verhoudt tot conventionele architectuur en hoe een transdisciplinaire benadering de architectuurpraktijk kan verrijken. Tijdens de startfase verricht de aanvrager een literatuur- en veldonderzoek en wordt expertise betrokken op het gebied van lichtgewichtconstructies, textiel en grafisch ontwerp.

website

namelok.eu