<
toekenningen

Deelregeling Architectuur → Startsubsidie

Op terphoogte

Rademacher de Vries Architecten

€ 7.500

De terpen en wierden in het noorden van Nederland zijn culturele overblijfselen van het dynamische waterlandschap dat ooit de leefomgeving van de mens domineerde. Met het project 'Op terphoogte' gaat Rademacher de Vries Architecten door middel van ontwerpend onderzoek de historische omgang met het landschap tegen het licht van de hedendaagse collectieve ruimtelijke vraagstukken te houden om zodoende nieuwe inzichten te vergaren. Centrale vragen zijn: Hoe gaan we om met de exploitatie van het landschap? Wat doen we met een dynamisch waterlandschap in relatie tot klimaatverandering en is het huidige beleid van bescherming en conservering constructief op de lange termijn? Tijdens het vooronderzoek zal de aanvrager een aantal interviews afnemen en zullen fieldtrips naar interessante locaties worden ondernomen. Dit onderzoek is ingestoken aan de hand van een gebruikte onderzoeksmethodiek door hoogleraar landschapsarchitectuur aan de ETH Zürich Günther Vogt: hij is tevens betrokken als expert. Het resultaat van de startfase is een manuscript dat in een vervolgfase wordt aangevuld met essays, fotografie en ruimtelijke strategische modellen voor testlocaties.

website

www.rademacherdevries.com