<
toekenningen

Op zoek naar de tussenruimte

Laura Alvarez Architecture

'Op zoek naar de tussenruimte' is een gezamenlijk initiatief van woningcorporatie de Alliantie en Laura Alvarez Architecture (LAA). De Amsterdamse wijk, De Molenwijk, heeft in 2018 de status van ontwikkelingswijk gekregen en de gemeente zal de komende 4 jaar in de wijk investeren. LAA en de Alliantie zien kansen om samen met actieve zorg- en welzijn professionals in de wijk het informele zorgnetwerk in de buurt op duurzame wijze te versterken. LAA en de Alliantie willen daarvoor de potentie van 'tussenruimten' in De Molenwijk met sociale en fysieke interventies op locatie onderzoeken. Het onderzoek heeft tevens tot doel een ruimtelijke advies voor De Molenwijk op te stellen richting de gemeente. Het voorstel bouwt voort op een eerder onderzoek 'Het Gasthuis van Welzijn' dat door LAA uitgevoerd werd in Den Haag. Dit onderzoek richtte zich op de werking van geleidelijke overgangen van openbaar naar privé voor het ontstaan van sociale netwerken. Juist deze overgangen lijken vaak te ontbreken in de wederopbouw wijken. Voor de uitvoering van dit onderzoek zal LAA elke dinsdag voor een periode van 8 maanden in Werkplaats Molenwijk werken met als doel er verschillende activiteiten te organiseren, het contact met de bewoners tot stand te brengen en hun inbreng te waarborgen. In dit project werken Laura Alvarez Architecture en de Alliantie samen met Framer Framed, Stichting Spin, Dock, !Woon, Stichting Vooruit en de gemeente Amsterdam.

website

lauraalvarez.eu