<
toekenningen

Regeling Digitale cultuur → Startsubsidie

Open Design Hack – fase 1

Open State Foundation

€ 7.270

Open State Foundation is een organisatie die ijvert voor een digitaal transparante overheid, vanuit de stellige overtuiging dat een open overheid van vitaal belang is voor een gezonde democratie en een maatschappij waarin ruimte is voor innovatie en creativiteit. Met het project 'Open Design Hack' wil Open State Foundation inzetten op het inzichtelijk maken van ingewikkelde datasets voor het grote publiek. In hun optiek is hiervoor een belangrijke rol weggelegd voor ontwerpers en kunstenaars. Voor dit project wordt opgetrokken met de ontwerpers van SETUP. De startfase zal worden gebruikt voor het vinden van inhoudelijke en financiële partners, het ontwikkelen van het vervolgprogramma en het vergaren van de benodigde data.