<
toekenningen

Regeling Architectuur → Startsubsidie

Open House

Sebastian Bernardy

€ 7.500

Open House is een laagdrempelig inloopcentrum dat architecten rechtstreeks verbindt met mensen die hun woning of werkruimte willen aanpassen, maar die daar vanwege een beperkte schaal of complexiteit doorgaans geen ontwerper bij zouden inschakelen. Open House wil de meerwaarde van ontwerp ook voor dit soort doe-het-zelf opgaven aantonen en biedt creatieve hulp op basis van behoefte. Het presenteert zich als een oplossingsgericht architecten- en ambachtskantoor met een open deur, om iedereen die op zoek is naar ruimtelijke oplossingen ter verbetering van woon- en werksituaties te verwelkomen. In plaats van een eenzijdige uitwisseling van service-voor-geld, verandert het initiatief haar klanten in betrokken uitvoerders om ideeën van allerlei aard, omvang en complexiteit gezamenlijk te realiseren. Daarbij is het betalingsmodel flexibel, vrij van vaste tarieven en afhankelijk van de rol van de klant bij de realisatie. Ontwikkelde oplossingen en instructies worden in een groeiende online bibliotheek geplaatst, waardoor de efficiëntie zal toenemen. Bij wijze van pilot wil de aanvrager op een strategische locatie in de buurt van een bestaande bouwmarkt in Rotterdam een tijdelijke pop-up store openen, wat in feite een test run is voor een nieuw type ontwerppraktijk.