<
toekenningen

Regeling Internationalisering → Open oproep fase 1

Open Oproep Egypte: Darb el Labana Lab

Bureau LADA, CILAS en LALA Studio

€ 15.000

Bureau LADA (NL), LALA Studio (EG) en CILAS (EG) zetten het Darb el Labana Lab op dat zich richt op de historische wijk Darb el Labana in islamitisch Caïro. De wijk is rijk aan cultureel erfgoed, maar dit manifesteert zich voornamelijk in vervallen monumenten. Het erfgoed wordt als last en blokkade ervaren voor nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast kampt de wijk met een krimpende en vergrijzende gemeenschap, die over het algemeen beperkt toegang heeft tot basis voorzieningen, zoals water, elektriciteit, zorg en onderwijs faciliteiten. LALA Studio is gevestigd in de wijk en voelt zich sterk betrokken. Zij ziet potentie in revitalisering van de wijk door te vertrekken vanuit het culturele erfgoed. Samen met Bureau Lada ondernemen zij interventies in de semi-publieke ruimte om bewustzijn te creëren onder de gemeenschap en zodoende tot een gezamenlijke toekomst te komen, met erfgoed als startpunt en aanjager van verandering. In het opzetten en uitvoeren van de activiteiten richten zij zich op verschillende doelgroepen en thema's, zoals jongeren en ecologie. In de startfase worden de partnerschappen voor de realisatie van de interventies bestendigd en het programma uitgewerkt.

Meer informatie over fase 3

Meer informatie over fase 2