<
toekenningen

Deelregeling Internationalisering → Open oproep fase 1

Open Oproep Egypte: Grounded Urban Practices

Non Fiction en Cluster

€ 14.835

Non-Fiction (NL) en Cluster (EG) constateren dat zowel in Nederland als in Egypte een nieuwe ontwerppraktijken zijn ontstaan. Praktijken die stedelijke ontwikkeling anders benaderen dan de doorgaans dominante en grootschalige aanpak. Deze praktijken noemen zij 'Grounded Urban Practices'. Hierin worden kritische modellen toegepast waarbij sociale idealen en institutionele structuren worden samengebracht. In de startfase onderzoekt het team de methoden, visie, drijfveren, uitdagen en samenwerkingen van deze generatie praktijken. Tevens brengt zij deze praktijken in Nederland en Egypte in kaart en zet een uitwisselingsprogramma op. De vervolgfase bestaat uit de uitvoering van het uitwisselingsprogramma waarin Nederlandse en Egyptische ontwerpers uit deze praktijken ervaringen en kennis delen over toekomstige opgaven, strategieën en samenwerkingen. Het onderzoekt leidt tot een toolkit van modellen en best practices. Zowel de toolkit als het uitwisselingsprogramma worden gebundeld in een publicatie.