<
toekenningen

Deelregeling Internationalisering → Open oproep fase 1

Open Oproep Egypte: Hope for Embaba

MAATworks, KMThouse, Progrss

€ 12.040

Hope for Embaba richt zich op de schaarse onbebouwde plots in het zeer dichtbebouwde Caïro. De plaats Embaba bevind zich in 'Greater Caïro' en bevat als een van de weinige wijken nog onbebouwde gebieden, waaronder een voormalig vliegveld. Het team, bestaande uit MAATworks (NL), KMThouse (EG), Progrss (EG) stelt dat nu het moment is om een alternatief voor te stellen voor de ontwikkeling van deze plekken, voordat ze net als de rest van de wijk worden volgebouwd door woningen. Dat alternatief bestaat uit deze plekken te programmeren en vorm te geven als openbare ruimte of te bebouwen ten dienste van publieke functies die tegemoet komen aan de behoefte van bewoners in deze dichtbevolkte wijken. Dit pilotproject bouwt voort op een eerder verricht onderzoek naar de bestemming van deze plekken en behoeften in de wijk. In de start- en vervolgfase richt het project zich op activiteiten voor het creëren van draagvlak bij relevante partijen, het onderzoeken van de haalbaarheid, organiseren van financiering om uiteindelijk tot realisatie van het project te komen.