<
toekenningen

Open Oproep Eigentijds gebruik van ambacht I: Archief van de Toekomst

Envisions

€ 25.000

De Nederlandse textielindustrie is de afgelopen decennia sterk gekrompen door concurrentie uit het buitenland. Brabant in het bijzonder kende jarenlang een toonaangevende rol binnen de Nederlandse textielindustrie. Op deze fundamenten willen Envisions en het TextielMuseum | TextielLab samen doorbouwen en het Archief van de Toekomst ontwikkelen. De museumcollectie en het lab bieden historische kennis over de ambachten weven, breien, passement en borduren. In co-creatie gaan de Envisionaires met de ambacht-experts van het TextielLab op zoek naar relevante en soms vergeten technieken uit het verleden, die door middel van nieuwe (materiaal)toepassingen een rol voor de toekomst kunnen vervullen. Het onderzoek draagt bij aan de verduurzaming van de toekomst van het textiele ambacht door industriële partners te betrekken bij het Archief van de Toekomst en met hen in gesprek te gaan over de mogelijke vertaalslag naar opschaalbare industriële productieprocessen.

website

www.envisions.nl