<
toekenningen

Open Oproep Eigentijds gebruik van ambacht I: Wiep

Christien Meindertsma

€ 17.750

Wiep is de werktitel van een samenwerkingsproject dat Christien Meindertsma samen met timmerbedrijf Kuperus & Gardenier start. Ze maken speelgoedbouwmateriaal van wilgentenen waarmee ruimtelijke structuren kunnen worden gemaakt. Het speelgoed zal bestaan uit wilgentenenstokjes met bast waarmee binnen en buiten hutten kunnen worden gebouwd. Het belangrijkste onderdeel van het project is om verschillende koppelstukken te ontwerpen die takken met elkaar verbinden zodat de toepassingsmogelijkheden van de wilgentenen vergroot worden. Tegelijkertijd kunnen met de wilgentenen testen en breder onderzoek worden gedaan naar nieuwe toepassingen, zoals: een levende/groeiende buitenversie van het speelgoed, hekwerk, een kamerverdeler of de constructie van meubels.

website

christienmeindertsma.com