<
toekenningen

Open Oproep Eigentijds van ambachten #2: The WildGlas Factory

Atelier NL

€ 25.796

Het voorstel van Atelier NL voor 'The WildGlas Factory' betreft een verdieping van een al bestaande samenwerking met meester glasblazer Gert Bullée en het Nationaal Glasmuseum Leerdam. Ze onderzoeken hoe lokaal en 'wild' zand kan worden gebruikt voor de productie van glas, waar in gestandaardiseerde productie alleen bewerkt zand wordt gebruikt. Kwaliteiten, eigenschappen en mogelijke toepassingen worden verkend. Tegelijk kan het gangbare productieproces worden verduurzaamd als er met lokale grondstoffen en natuurlijke fluxen wordt gewerkt, en als bijvoorbeeld met lagere smelttemperaturen kan worden geproduceerd. Hiervoor worden hoge eisen gesteld aan de ambachtelijke vaardigheden.

website

www.ateliernl.com