<
toekenningen

Regeling Architectuur → Open oproep

Open Oproep Interieur & Interdisicplinariteit: De-Market

FUNC.

€ 20.000

Met het project 'De-Market' wil FUNC./Plus3 de begrippen toegankelijkheid en inclusiviteit herdefiniëren en er een tastbaar product van maken. Iets dat gezien, aangeraakt en verbeterd kan worden. Volgens haar moet het begrip toegankelijkheid niet alleen gaan over het mogen en er kunnen zijn, maar ook hoe natuurlijk het is om de keuze te maken. 'De-Market' is een plek waar ambachtslieden met verschillende achtergronden werken en hun producten verkopen vanuit een centrale horeca spot. Voor de 15% sociaal kwetsbare mensen in Utrecht wordt er een plek ontwikkeld waar zij op een laagdrempelige manier kennis maken met ambachten en waar ze zelf een bijdrage kunnen leveren aan de markt. Er wordt onderzoek gedaan dat zich richt op de kwetsbare inwoners, waarbij het niet alleen om gelijkwaardige rechten en plichten in theorie, maar ook de ruimtelijke betrokkenheid. Voor dit project wordt er samengewerkt met de Gemeente Utrecht.

website

www.plus3.nl