<
toekenningen

Regeling Internationalisering → Open oproep fase 1

Open Oproep Marokko: PLAY CITY

Network of Research & Architecture (NoRA)

€ 15.000

Network of Research & Architecture (NoRA) stelt dat verstedelijking in Rabat niet altijd samen gaat met de ontwikkeling van goed gebruikte openbare ruimtes. De publieke ruimtes die er zijn, zijn in veel gevallen te formeel en niet uitnodigend voor gebruik. NoRa stelt daarom voor om verlaten, open of overgebleven ruimtes toe te eigenen en deze opnieuw aan te bieden als kleinschalige openbare plekken voor recreatie van het dagelijkse stadsleven, zoals spelen. Deze plekken kunnen volgens het team bijdragen aan sociale interactie, betrokkenheid in de wijk, recreatie en een gevoel van thuishoren. In de startfase zullen de activiteiten bestaan uit een inventarisatie van potentiele plekken, een survey en straatinterviews, een literatuurstudie en workshops en lezingen. Het team betrekt specialisten van verschillende disciplines, zoals sociologen en andere ontwerpers, voor verdere samenwerking. De methode is hands-on en richt zich op veldwerk, waarbij ruimtes in kaart worden gebracht en potenties om deze te transformeren tot 'urban rooms' worden onderzocht. Zodoende werken ze toe naar een nieuw ontwerpvoorstel voor de volgende fase.
PLAY CITY is een project van NoRA in samenwerking met MB Paysage onder leiding van landschapsarchitect Mounia Bennani, gevestigd in Rabat.

Meer informatie fase 2

website

www.nora.global