<
toekenningen

Deelregeling Internationalisering → Open oproep fase 1

Open Oproep Rusland: New Urban Media Centre in Yekaterinburg

SVESMI HOLDING BV

€ 12.960

In het project 'New Urban Media Centre in Yekaterinburg: A Prototype for the Future Systemic Transformation' ontwikkelen SVESMI office en Yes!Delft samen met de Municipal Association of Libraries of the City of Yekaterinburg en de July 16 Agency een prototype voor een alternatieve openbare ruimte voor innovatieve kennisverspreiding. Het project bouwt voort op de sterke reputatie van het socialistische welvaartssysteem van gemeentelijke bibliotheken in Yekaterinburg en activeert een van deze takken opnieuw door middel van ontwerp, nieuwe technologieën en sociaal-culturele programmering. Het project speelt in op het gebrek aan openbare en culturele (binnen)ruimtes in deze levendige en snel groeiende stad. De bestaande bibliotheken bieden hier kansen voor, door deze op een passende manier ruimtelijk en programmatisch te transformeren. De gekozen locatie richt zich op alle bevolkingslagen en zal haar bibliotheeksfunctie behouden, maar krijgt een upgrade naar een flexibele moderne ruimte waar verschillende activiteiten kunnen plaatsvinden. De startfase bestaat uit desk research naar verschillende media centra in Rusland, Europa en China, meetings met partners en een MEDIA Centre Workshop in Yekaterinburg met drie publieke lezingen en werksessies met experts, bibliothecarissen, lokale autoriteiten, culturele organisaties en bewoners. Na een analyse van de bevindingen wordt in de vervolgfase een gedetailleerd ontwerp gemaakt en voorbereidingen gedaan voor de realisatie van het project. Het nieuwe media centrum beoogt een voorbeeld te zijn voor de transformatie van andere bibliotheken in de regio.

Meer informatie over fase 3

Meer informatie over fase 2

website

www.svesmi.eu