<
toekenningen

Deelregeling Internationalisering → Open oproep fase 1

Open Oproep Rusland: The 'Samarsky Yard' – Housing Heritage in the Post-Socialist City

Schiemann Weyers architects

€ 14.770

In de postsocialistische stad Samara is slechts een kleine, geselecteerde groep burgers actief tegen de vernietiging van historische gebouwen en waarden in het stadscentrum. Jörn Schiemann en Otto Weyers onderzoeken samen met architectuurbureau 'City Code' in Samara, architect Vitaly Stadnikov en Tatiana Gudz adviseur/onderzoeker aan Perm National Research Polytechnic University, wat de mogelijkheden zijn om de acties van deze betrokken bewoners te ondersteunen en de kloof met andere burgers en stakeholders te overbruggen. Het waardevolle erfgoed draagt juist bij aan de identiteit van de stad en haar bewoners. In het historische centrum staat een 'Wooden City', een uniek ensemble van laagbouwflats en versierde houten huizen die rond het begin van de vorige eeuw zijn gebouwd. Daarbinnen is de Samara courtyard een unieke binnenplaats waar zo'n 5-10 gezinnen een eigen gemeenschap vormden. Een belangrijke vraag voor succesvolle reconstructie en transformatie van de omgeving is het bepalen van het juridisch eigendom. Na de tijd van het communisme is dit nu vaak onduidelijk, wat leidt tot onzekerheid bij bewoners en een gebrek aan gevoel van eigenaarschap. Het onderzoek bestaat uit twee strategieën: een 'atlas' bestaande uit een identificatie en visualisatie van de huidige en toekomstige structuur en een strategische campagne om het bewustzijn bij bewoners, ondernemers, investeerders en politici te activeren. In de startfase wordt onderzoeksdata verzameld en geanalyseerd en vindt veldonderzoek plaats middels interviews met verschillende stakeholders. In de jaren '90 hebben Schiemann en Weyers deelgenomen aan een reeks seminars in Samara, genoemd Club for Architectural and Urban Strategies and Exhibitions (CAUSE). Zij ontdekten hier dit vraagstuk en creëerden een netwerk in Samara.

Meer informatie over fase 3

Meer informatie over fase 2

website

www.schiemannweyers.eu