<
toekenningen

Regeling Internationalisering → Open oproep fase 1

Open Oproep Turkije: Turkish and Dutch farming practices

IND [Inter.National.Design]

€ 15.000

'Turkish and Dutch farming practices' is een innovatief landbouwproject waarin landbouw, veeteelt, wetenschap, architectuur en kunst wordt geïntegreerd. Het project beoogt een nieuwe levendige en sociale landbouw ervaring en creatieve 'hub' te creëren die het sociale, culturele en milieu bewustzijn stimuleert. Dit kunst- en landbouw experiment beslaat een oppervlakte van zo'n 1.000.000 m2 in de buurt van de stad Erzincan. Arman Akdoğan en Felix Madrazo - oprichters van IND [Inter.National.Design] (NL) – doen ontwerpend onderzoek naar de mogelijkheden en betekenis van een duurzame veeschuur en ontwikkeling van het terrein. De startfase bestaat uit het ontwikkelen van een concept. Hierin combineren zij de nieuwste technologieën van de agri-sector uit Nederland met de beste traditionele landbouwmethoden in Turkije. Het ontwerp is een pionierproject qua duurzaamheid in Turkije, met de nadruk op recycling, hergebruik, gezondheid en het welzijn voor dieren. In de vervolgfase wordt naar een masterplan toegewerkt. Culturele programmering is hier onderdeel van om het gebied te beleven. Naast Turkse boeren, studenten en academici worden diverse experts betrokken waaronder Kees van Reenen (assistant professor Animal Producation Systems Group van de Universiteit Wageningen), Peter Mensinga (multi-disciplinair designer/ingenieur), Barış Samir (bio-gas/biomass expert) en Özgür Şahin (duurzame energie). Net als in veel andere Turkse landbouwsteden vertrekken veel jongeren om economische redenen naar de stad.

Meer informatie fase 2

website

internationaldesign.nl