<
toekenningen

Open Oproep Uitzonderlijke Presentaties I: N_O_W_H_E_R_E, Imagining the Global City

Stichting Paradox

€ 90.000

N_O_W_H_E_R_E is een grootschalige tentoonstellingsinstallatie met diverse vertakkingen waarin het oeuvre van de Nederlandse kunstenaar/fotograaf Frank van der Salm centraal staat. Voor N_O_W_H_E_R_E werken Paradox (initiatiefnemer), Nederlands Fotomuseum (venue) en Frank van der Salm (auteur) nauw samen met de Universiteit van Amsterdam, architect Winy Maas, vormgever Irma Boom en anderen. N_O_W_H_E_R_E kent drie motieven van handelen: 1. het reflecteren op c.q. het introduceren van het kritische oeuvre van een prominente Nederlandse kunstenaar/fotograaf, i.c. Frank van der Salm, 2. het ondervragen van de kwaliteit van de stedelijke omgeving en architectuur (waarover Van der Salm met zijn werk uitspraken doet) en 3. het introduceren (en ondervragen) van de betekenis van artificial intelligence (AI) voor een groot publiek. N_O_W_H_E_R_E vertaalt zich in een aantal onderdelen: a. een monumentale tentoonstelling in het Nederlands Fotomuseum met AI als curator van het werk van Van der Salm, b. een collectiepresentatie die o.b.v. AI een interactie aangaat met het oeuvre van Van der Salm (en mogelijk ook deelnemers aan het publieksprogramma), c. een publieksprogramma gebaseerd op een campagne in de openbare ruimte, d. een symposium over de betekenis van AI voor erfgoedinstellingen, e. een boekpublicatie (vormgeving Irma Boom). De aangevraagde bijdrage betreft de onderdelen a, b en c.

website

www.paradox.nl