<
toekenningen

Open Oproep Uitzonderlijke Presentaties II: RE-/place

RE-/place

De transitie naar een meer inclusieve en circulaire samenleving staat volop in de publieke belangstelling. Omlijst door de complexiteit van de wereldwijd gevoelde klimaatcrisis is de noodzaak tot verandering van de huidige systemen onderwerp van gesprek in haast elke sector. Verlamd door de abstractie en complexiteit van die uitdagingen blijft de vraag vaak, 'hoe dan?'. Het ontwerpend onderzoek 'RE-/place' presenteert nieuwe rollen en strategieën die vorm geven aan een samenleving gericht op circulariteit door ze te testen in een nieuw soort publieke ruimte. De RE-/place is een publiek depot van, met en door de stad, waar het stedelijk metabolisme en de wereld van het recreëren elkaar ontmoeten. Het leven en het onderhoud van de stad kruisen elkaar en verschillende RE-strategieën, zoals RE-value, RE-combine en RE-order, worden ontwerpend onderzocht. Re-/place toont nieuwe mogelijkheden voor gemeentelijke vakmensen, stedelingen, ontwerpers en andere makers om het leven in de stad rijker, mooier en duurzamer te maken. In de snelheid van het ene nestelt de traagheid van het andere. De werkplaats van de bankenman biedt na vijven ruimte voor het avondritme van de bioscoop, sporttrainer of gastspreker. RE-/place doorbreekt de routineuze alledaagsheid en maakt de ritmes en verbondenheid van de dingen in het stedelijke weefsel voelbaar. Het project is een initiatief van Studio Ester van de Wiel en Studio Joost Adriaanse in samenwerking met Museum Boijmans van Beuningen, Gemeente Rotterdam, WE ARE AMP en Bart Cuppens tentoonstellingsbouw.

website

www.re-place.today