<
toekenningen

Open Oproep Uitzonderlijke Presentaties III: Taal van de Toekomst

Koninklijke Bibliotheek

€ 9.753

Geschreven taal heeft zich altijd gevormd naar haar fysieke drager. Maar als deze noodzakelijkheid vervalt, hoe ziet de wereld er dan uit? Wat is straks nog 'het geschreven woord'? Wie bepaalt wat we willen bewaren, en hoe bewaren we dynamische publicaties? Welke rol heeft een bibliotheek in dit geheel? Met het project 'Taal van de Toekomst' wil de Koninklijke Bibliotheek de samensmelting van de fysieke realiteit en het digitale domein voor een zo breed mogelijk publiek zichtbaar maken middels een interactieve installatie. De installatie zal bestaan uit een fysieke blikvanger op een drukke plek in de openbare ruimte, waar bezoekers direct een interactie mee kunnen aangaan. Eenmaal in de installatie kan de bezoeker door Augmented Reality de wereld van taal in beweging ervaren. De installatie daagt hiermee het publiek uit om na te denken over de toekomstige plek van taal in de openbaarheid. Ook wordt onderzocht welke teksten in het bijzonder kunnen bijdragen aan deze fysiek-digitale presentatie, zoals van schrijvers uit andere taalgebieden, neologismen, parlementaire taal of straattaal. De uitwerking van dit 'proof of concept' is een samenwerking tussen de Koninklijke Bibliotheek en International Silence (ontwerpers Twan Janssen en Johannes Verwoerd). De resultaten van deze eerste fase zullen worden gepubliceerd en gedeeld met andere makers en instellingen.

website

www.kb.nl