<
toekenningen

Regeling 1- en 2-jarig Activiteitenprogramma → 2-jarig Activiteitenprogramma 2021–2022

Open stad - Energieke ruimte

Stichting AIR

€ 349.617

Stichting AIR is sinds 1982 actief als centrum voor architectuur en stedenbouw in Rotterdam. AIR heeft zich ontwikkeld tot cultureel platform waar het gesprek over ruimtelijk ontwerp en stadsontwikkeling wordt gevoerd door de vakgemeenschap en toegankelijk wordt gemaakt voor een breder publiek. AIR wil zijn programmering en netwerken de komende jaren inzetten voor een breed ontwerpgesprek over de innovatieve, duurzame en inclusieve stad. AIR wil een platform vormen dat de vakgemeenschap en publiek verbindt, dat stevig is verankerd in Rotterdam en van landelijke betekenis is.

De missie van AIR is om het gesprek over ruimtelijk ontwerp te openen voor een breed publiek en de brug te slaan tussen cultuur en stadsontwikkeling, tussen verbeelding en maken, tussen denken en doen. AIR initieert, organiseert en coördineert inhoudelijke activiteitenprogramma's, waaronder debat- en lezingenreeksen, workshops, expertmeetings, stadlabs, cultuuronderwijs, talentprogramma's, ontwerpcompetities, conferenties en festivals. Daarnaast organiseert AIR netwerken rond belangrijke stedelijke vraagstukken en draagt het bij aan het Rotterdams architectuurbeleid. AIR zet haar programmering en netwerken de komende jaren in voor een breed ontwerpgesprek over de innovatieve, duurzame en inclusieve stad. AIR koppelt abstracte opgaven aan concrete plekken van betekenis, daagt netwerken van vernieuwers uit om nieuwe perspectieven te openen op de opgaven van de stad en betrekt een breed en divers publiek bij het ontwerpgesprek daarover.

Het activiteitenprogramma voor 2021-2022 bestaat uit drie lijnen: 1. een breed stedelijk podium; 2. een werkplaats gericht op kennisuitwisseling en het genereren van nieuwe perspectieven met netwerken van vernieuwers; en 3. een digitale collectie van inzichten. Binnen de eerste programmalijn, 'Podium', worden publieksactiviteiten georganiseerd waaronder de de Rotterdam Architectuur Maand, de Rotterdam Architectuurprijs en het stadsgesprek. Lijn twee, 'Werkplaats' bestaat uit vier onderdelen: het stadsmakerscongres, cultuuronderwijs, het platform en een ontwerpcompetitie. Met de derde programmalijn 'Collectie' ontsluit de organisatie kennis, inzichten en ideeën via de eigen websites en in samenwerking met mediapartners.

AIR onderschrijft de drie codes: de Governance Code Cultuur, de Fair Practice Code en de Code Diversiteit & Inclusie.

website