<
toekenningen

Regeling Architectuur → Publicatie

Opening cities, Migrants in urban space – Amsterdam and Athens

Uitgeverij THOTH

€ 13.895

Uitgeverij THOTH wil de publicatie Opening cities, Migrants in urban space – Amsterdam and Athens van stedenbouwkundig ontwerper en onderzoeker Lena Knappers ontwikkelen en uitgeven. Ze stelt dat steden de huisvesting van migranten te zeer beschouwen als een tijdelijke problematiek, waardoor nieuwkomers worden uitgesloten van deelname in de maatschappij. De publicatie zal focussen op de absorptiecapaciteit van Europese steden om nieuwkomers te huisvesten: hoe kan de stad zich voorbereiden op demografische fluctuaties en hoe blijft ze toegankelijk voor verschillende groepen mensen?

website

thoth.nl