<
toekenningen

Deelregeling Festivals → Festival

Other Futures

Stichting Mouflon

€ 25.000

Other Futures presenteert zich als een fysiek en virtueel platform voor toekomstdenkers uit alle delen van de wereld en voor alle disciplines. Van 2-4 februari 2018 organiseert zij voor de eerste keer een multidisciplinair festival en tentoonstelling in de Melkweg in Amsterdam. In het programma, dat bestaat uit performances, presentaties, films, animaties, lezingen en debatten, staan de denkbeelden en praktijken van niet-westerse makers centraal. Voorafgaand aan het festival brengt het eendaagse programma 'Other Futures Academy' professionals uit de creatieve, sociale, wetenschappelijke en economische sectoren samen om te reflecteren over de rol en betekenis van science-fiction binnen het thema klimaatverandering. Other Futures beoogt een ontmoetingsplaats te zijn waar nieuwe maatschappelijke relevante inzichten gedeeld kunnen
worden. Samenwerkingspartners zijn onder andere Imagicon, American Book Center, Schokkend Nieuws, de Universiteit van Amsterdam, Right About Now en New Urban Collective.

website

otherfutures.nl