<
toekenningen

Deelregeling Talentontwikkeling → Talentontwikkeling

Ottonie von Roeder

Ottonie von Roeder

€ 24.000

Ottonie von Roeder studeerde in 2017 af aan de masteropleiding Social Design van de Design Academy Eindhoven. Daarvoor behaalde ze haar Bachelor graad aan de Bauhaus University in Weimar. Von Roeder positioneert haar praktijk in het veld van speculatief- en critical design. In haar ontwikkelplan bouwt Von Roeder verder op haar project 'Post-Labouratory', waarvoor ze in 2017 genomineerd werd voor de Gijs Bakker Award. Het project behelst een fictief bureau waar participanten actief kunnen meedenken en meewerken aan de ontwikkeling van technologie voor de automatisering van hun werk. Tegelijkertijd worden ze begeleid in het vinden van betekenisvolle bezigheden voor de periode na hun werk. Het komende jaar wil Von Roeder het project verder ontwikkelen. Ze richt zich daarbij specifiek op het werk in de creatieve sector.

website

www.ottonieroeder.de