<
toekenningen

VRO open oproepen → Onderzoek

Oude turfvaart verbindt

Witteveen+Bos i.s.m. Waterschap Noorderzijlvest

€ 26.650

In dit project onderzoeken wij hoe herstel van de waterverbinding in de oude turfvaarten van Groningen, Fryslân en Drenthe meerwaarde kan bieden voor het landelijk gebied. Een landschapsontwerper neemt de betrokken partijen mee vanuit de landschappelijke ontstaansgeschiedenis van het gebied. In werksessies met belanghebbenden komen we door direct op de kaart te tekenen tot logische en gecombineerde oplossingen voor uiteenlopende opgaven.

Dit project is ondersteund vanuit de Open Oproep Toekomstbestendig landelijk gebied #1.

website

www.witteveenbos.com