<
toekenningen

Ouderen samen in de stad, hoe financieren we dat?

van der Waals/Zeinstra Architekten

Van der Waals/Zeinstra architekten stelt dat er een inkomenssegregatie dreigt, terwijl de voorraad sociale woningbouw krimpt. Daarnaast constateert zij dat door de zorgverzekeringswet een sterk toegenomen vraag is naar woningen voor ouderen binnen verschillende prijssegmenten. Een wooncoöperatie als organisatievorm kan de oplossing bieden. Volgens het team bestaat de grootste uitdaging uit het vinden van een strategie om de financiering mogelijk te maken. Ze starten een onderzoek met als doel het ontwikkelen van een financieringsvorm om gemengde huisvesting te realiseren voor verschillende inkomensgroepen. Er zijn twee concrete initiatieven waar het onderzoek specifiek op word toegeschreven. Wooncoöperatie i.o. 'Villa des Roses' is betrokken bij de invulling van een leegstaande psychiatrische instelling in Amsterdam Oost. Daarnaast kan wooncoöperatie van Vereniging Akropolis nieuwbouw realiseren binnen het kader van het pilotproject 'Pilot zelfbouw huurwoningen via wooncoöperatieven' van de gemeente Amsterdam. In het onderzoekstraject stelt van der Waals/Zeinstra architekten samen met de toekomstige bewoners een programma van eisen samen. Dit werkt het team voor zowel de herbestemming als de nieuwbouw uit in een projectplan. Hierin bieden ze naast de financiële basis onder andere ook inzicht in de mogelijk te betrekken partijen en richtlijnen voor woninggroottes. Hierbij wordt het team bijgestaan door een financieel deskundige, een fiscalist en een jurist en gaan ze in gesprek met de gemeente.

Het verlag van het onderzoek kunt is hier te downloaden.