<
toekenningen

Regeling Vormgeving → Activiteitenprogramma

Outsiderwear

Stichting M-ODE

€ 35.000

Met het project Outsiderwear beoogt Stichting M-ODE talentvolle outsiderkunstenaars met bijvoorbeeld een verstandelijke handicap, een psychiatrische aandoening of een daklozen-achtergrond, te koppelen aan opkomende of reeds succesvolle mode- ontwerpers, labels en kunstenaars. Outsiderwear wil middels deze samenwerkingen en met verschillende activiteiten, de wereld van insider makers en outsider ontwerpers en kunstenaars verbinden en zichtbaar maken. De stichting stelt dat de reguliere creatieve industrie en de outsider art wereld, twee compleet gescheiden circuits lijken. In beide werelden is er een groeiende behoefte om deze twee bij elkaar te brengen. Het laten participeren van Outsider Artists in de reguliere creatieve industrie zal zo hopelijk kansen bieden voor makers met een afstand tot de arbeidsmarkt en meer modelabels en ontwerpers stimuleren een dergelijke samenwerking aan te gaan. Het project zal fungeren als een leerschool waarbij het proces in kaart wordt gebracht; tegen welke uitdagingen, kansen en bedreigingen lopen de betrokken 'outsider' en 'insider' ontwerpers, labels en kunstenaars aan wanneer ze gaan samenwerken? De subsidie wordt ingezet om het experiment te bevorderen.

website

outsiderwear.nl