<
toekenningen

Deelregeling Architectuur → Startsubsidie

Over de Grenzen

CAS Studio

€ 7.280

CAS Studio constateert dat de fysieke grenzen in Nederland lijken te zijn verdwenen met het ondertekenen van het Schengenverdrag. Middels een ontwerpend onderzoek wil de aanvrager kijken wat de verbinding is tussen de ruimtelijke verschijningsvorm van een grens en de abstracte discussie rondom (open) grenzen in Europa. Centraal staat de grenszone tussen Nederland en België. De aanvrager merkt op dat in deze grensregio zich tevens een interessant probleem aftekent: waar het enerzijds een belangrijke verbinding vormt naar economische centra in buurlanden, hebben deze gebieden in België en delen van Limburg en Zeeland tegelijkertijd te stellen met de gevolgen van economische teruggang en ruimtelijke krimp. Tijdens de startfase worden verschillende ruimtelijke voorstellen ontwikkeld voor het grensgebied die allen ingaan op deze tegenstrijdige problematiek. Hiervoor wordt het kernteam uitgebreid met verschillende professionals vanuit de ontwerpdiscipline en het historisch vakgebied. Daarnaast benadert de aanvrager tijdens de startfase verschillende lokale overheden en andere instanties om aan het vervolgtraject deel te nemen. De voortgang en de resultaten zullen voor vakgenoten worden gepubliceerd en via een web-platform met een breder publiek gedeeld.