<
toekenningen

Tijdelijke Procedure Internationaal Samenwerken → Activiteitenprogramma

Over Here, Over There

Yacinth Pos

€ 18.175

'Over here, over there' is een project dat duikt in de Europese plattelandscontext en de Nederlandse akkers. In het project geven ze alternatieve lezingen van het veld door de lens van onkruid. Hun onderzoek zal resulteren in een serie dinergesprekken, een receptenverzameling en een video-essay waarin ervaringen en kennis uit Nederland en Roemenië worden gekoppeld. Het project maakt deel uit van Our Invisible Hands, een Europees collectief onderzoekstraject en een tentoonstelling dat plaatsvindt in Z33(BE) in 2022. Alle projecten die hieruit voortvloeien worden gebundeld in een publicatie.

website

yacinthpos.com