<
toekenningen

Over zelforganiserende burgers, mobiliteit en de stad

Edwards Stadsontwerp

Edwards Stadsontwerp stelt dat als kennis, netwerk, voertuig en de ruimtelijke inrichting aan de burger ter beschikking gesteld wordt, de burger zelf in staat is zijn eigen mobiliteit optimaal ten dienst te stellen aan zijn eigen gewenste leefpatroon en dat van zijn medeburgers. Verplaatsingspatronen, als gevolg van de flexibilisering van arbeid en een toename van vrijetijdsmobiliteit, zowel in ruimte als in tijd raken volgens de aanvrager steeds meer gedifferentieerd. Deze verplaatsingspatronen zijn met Probe data uit navigatiesystemen, smartphones en andere mobiele apparaten steeds beter en nauwkeuriger in beeld te brengen. Het team dat naast Danny Edwards bestaat uit Richard van de Werken (Hastig), Carlo van de Weijer (TomTom, TU Eindhoven), Marten Wassmann (Benthem Crouwel) en Juul Buitink (Gemeente Dordrecht) onderzoekt hoe deze informatie in verschillende steden kan worden ingezet om de stad mee te laten bewegen met veranderingen in het gebruik. Het onderzoek richt zich in eerste instantie op de stad Dordrecht. Vervolgens zal het onderzoek ook in Breda en mogelijk in Kopenhagen worden uitgevoerd. Door middel van netwerktheorieën als SpaceSyntax worden dwarsverbanden tussen infrastructuur, verkeersstromen en stedelijke vitaliteit geanalyseerd, de sociaaleconomische potentie van verschillende plekken in de stad inzichtelijk gemaakt en fysieke ingrepen getest. Het onderzoek resulteert in een nieuw dynamisch kaartbeeld met nieuwe verhoudingen tussen programma's, processen en netwerken. Hiermee wil men tot een vraag gestuurde mobiliteit komen en een meer sensitieve manier van TOD, waarin de bestaande stad en de moderne mens het uitgangspunt zijn. De resultaten van het onderzoek worden via een website gedeeld en in de vorm van een publicatie of een e-boek uitgegeven. Het eindresultaat is gericht op architecten en stedenbouwers, verkeerskundigen, bestuurders, wetenschappers, ondernemers en burgers.