<
toekenningen

Deelregeling Vormgeving → Publicatie

overal dingen

warna oosterbaan

€ 7.800

Warna Oosterbaan wil in zijn project 'Overal Dingen' de betekenis van voorwerpen in het dagelijks leven verhelderen. Hij stelt dat over 'dingen' veel discussie gevoerd wordt, bijvoorbeeld met betrekking tot sociale en milieuproblemen. Maar volgens hem bestaat er weinig kennis over wat het effect is van voorwerpen op mensen en hun onderlinge relaties. Daarom wil Oosterbaan onderzoek doen naar de rol van 'dingen' in het dagelijks leven. Daarbij wil hij het wetenschappelijke, artistieke en persoonlijke perspectief combineren met een nieuwsgierige en journalistieke toon. De uitkomsten worden op een toegankelijke manier in een boek gebundeld, dat wordt opgebouwd uit essays, interviews en observaties. Ook wordt het boek voorzien van illustraties en grafische vormgeving. Het boek verschijnt in 2019 en de uitgave is in de handen van Atlas Contact. In de aanloop van de publicatie worden enkele artikelen in NRC Handelsblad gepubliceerd.