<
toekenningen

Overtollig maatschappelijk vastgoed als ontwerp- en ontwikkelopgave

Bouwstenen voor Sociaal in samenwerking met H-team

Er is een groeiend overschot aan maatschappelijk vastgoed: vastgoed dat geheel of voor een belangrijk deel met belastinggeld is gefinancierd. Daar tegenover staat het tekort aan woningen met een lage (huur)prijs. De combinatie lijkt evident. Maatschappelijk vastgoed is namelijk 'vastgoed van ons allemaal', zo stelt het team van landelijk platform voor maatschappelijk vastgoed 'Bouwstenen voor Sociaal' en H-team, ervaringsdeskundigen rond herbestemming en leegstand. Het beleid en de verkoop wordt daarentegen nog altijd op traditionele wijze ingestoken. Een adequate nieuwe aanpak is nodig. Het team ziet kansen door juist ontwerpers en innovatieve ontwikkelaars zoals stadsmakers in het begin van het beleidstraject te betrekken in plaats van na de aankoop of verkoop van vastgoed. De aanvragers stellen voor te onderzoeken op welke manier maatschappelijk vastgoed de sleutel is om na te denken over een nieuwe ontwerp- en ontwikkelpraktijk. Het team zet hiervoor een netwerk op van verschillende partijen van maatschappelijke vastgoedeigenaren, gemeentelijke beleidsdiensten, ontwerpers en stadsmakers. In de vorm van een proeftuin brengen ze rondom inhoudelijke thema's casussen en kennis samen. Hierin worden vernieuwende perspectieven, strategieën en ontwikkelpraktijken aangejaagd.