<
toekenningen

Deelregeling Activiteitenprogramma's → Activiteitenprogramma

Pakhuis de Zwijger

€ 100.000

Het jaarprogramma Stad in Transitie van Pakhuis de Zwijger (Amsterdam) bestaat uit 13 programmareeksen, bestaande uit twee delen. Het eerste deel van 11 reeksen betreft de voortzetting van het publieksprogramma. Het tweede deel van 2 reeksen is het jubileumprogramma ter ere van het 10-jarig bestaan van Pakhuis de Zwijger. De programmareeksen belichten de stad in transitie. In het publieksprogramma komen onderwerpen als de fysieke stedelijke ontwikkeling, duurzaamheid, technologische innovatie, data en design aan bod. Het jubileumprogramma werpt de blik vooruit naar 2025 en 2050 waarbij ideeën voor de stad van de toekomst centraal staan. Het jubileumprogramma bestaat uit een 10-daags festival en een reeks talkshows.

website

dezwijger.nl