<
toekenningen

Deelregeling Meerjarige programma's 2017-2020 → Programma

Pakhuis de Zwijger 2017-2020

€ 400.000

Pakhuis de Zwijger ziet zich als het platform voor creatieven en voor steden in transitie. Zij programmeert op de complexe veranderingen in de stad en vertrekt daarbij vanuit de kracht van ontwerpers en makers. Het Pakhuis biedt hen een plek om geïnformeerd en geïnspireerd te worden. Ze ontmoeten elkaar en ontmoeten relevante stakeholders zoals professionals, ambtenaren, bestuurders en bewoners. Het programma bestaat uit twee delen: bijeenkomsten in Pakhuis de Zwijger en het traject 'Steden in Transitie'. De voorgestelde 249 bijeenkomsten zijn in te delen in creatieve industrie, stedelijke ontwikkeling en global trends. Steden in Transitie richt zich op het internationale netwerk van stadmakers. Pakhuis de Zwijger wil in dit traject experimenten aanjagen, kennis vastleggen, en onderzoek naar ontwikkelingen en transities stimuleren. Deze doelen zijn vertaald in vijf projecten, waaronder het netwerk van stadambassades, een online platform, stedenbezoeken, een jaarlijks nationaal festival en een internationale biënnale.
Het huidige eenjarige activiteitenprogramma bestaat uit 78 bijeenkomsten in 9 programmareeksen en uit trajecten gericht op kennisdeling, zoals communities en publicaties.

website

dezwijger.nl