<
toekenningen

Regeling Internationalisering → Open oproep 2 fase 1

Palaces of Culture in the former USSR

DVN Architect, Voronezh State Technical University, municipality of Voronezh, communities in Voronezh

€ 15.000

Het bureau DVN Architect doet typologisch onderzoek naar nieuwe functies en identiteit voor Palaces of Culture in Rusland. Deze gebouwen werden ten tijde van de Sovjet Unie veelvuldig gebouwd op goed bereikbare plekken. Het doel was om fabrieksarbeiders en hun familie, zowel volwassenen als kinderen, te voorzien van intellectuele vrijetijdsbesteding en lessen in theater, muziek en dans. Het aantal paleizen die deze functie vervullen is tegenwoordig sterk gedaald, de gebouwen bestaan nog steeds. Voor dit project wordt een lijst samengesteld van deze cultuurpaleizen. Daarnaast organiseert het team workshops met omwonenden om erachter te komen hoe zij de toekomst van het Paleis van Cultuur in hun wijk zien en aan welke sociale- en culturele voorzieningen zij behoefte hebben. De leidende onderzoeksvragen zijn “hoe kan er een nieuw sociaal- en cultureel programma voor deze gebouwen worden samengesteld?” en “hoe ontwikkelt men een economisch model om deze gebouwen rendabel te maken?”. Daria Naugolnova (DVN Architect) en architect Alexey Boev werken voor dit project samen met bewoners, artiesten en ondernemers uit de stad Voronezh. Andere samenwerkingspartners zijn Voronezh State Technical University en het departement van architectuur en stedenbouw van de gemeente Voronezh.