<
toekenningen

Deelregeling Internationalisering → Publicatie

Palermo Atlas

Manifesta

€ 46.158

De twaalfde editie van Manifesta, de door Europa trekkende biënnale voor hedendaagse kunst, vindt in 2018 plaats in Palermo. Deze stad staat voor diverse geopolitieke uitdagingen, waaronder de vluchtelingenopvang en klimaatverandering. De Nederlandse organisatie van Manifesta heeft The Office for Metropolitan Architecture (OMA) uitgenodigd om het evenement te cureren. Het is daarmee de eerste keer dat een architectenbureau een dergelijke rol binnen het evenement vervult. Onder leiding van Architect Ippolito Pestellini Laparelli zoekt Manifesta naar nieuwe benaderingen van de architectonische, stedelijke, economische, sociale en culturele transformatieprocessen die in Parlermo aan de gang zijn. Pestellini Laparelli wordt daarbij ondersteund door een team van ontwerpers uit verschillende disciplines en landen, zoals Mirjam Varadinis (Zwitserland), Andrés Jaque (Spanje) en filmmaker Bregtje van der Haak. Het inhoudelijke fundament voor de biënnale legt OMA met de Palermo Atlas, een interdisciplinaire beschouwing en analyse van de stad en regio. Deze studie vormt het kader voor het curatorschap en biedt het stadsbestuur aanknopingspunten voor hun toekomststrategieën. De aanvraag richt zich specifiek op het publiceren van de Atlas. Het Milanese Humboldt Books is betrokken als uitgever van de publicatie.

website

m12.manifesta.org