<
toekenningen

Deelregeling Talentontwikkeling → Talentontwikkeling

Paradyme

Monika Gruzite

€ 24.000

Het Amsterdamse ontwerpcollectief Goys & Birls is opgericht in 2016 door Sandberg alumni Florian Mecklenburg en Karolien Buurman. Florian is afgestudeerd aan de Design Master van het Sandberg Instituut en Karolien behaalde in 2016 haar Master of Fine Arts aan hetzelfde Instituut. Goys & Birls richt zich op visuele storytelling door middel van grafisch ontwerp en moving image. Middels speculatieve scenario's reageren zij op de complexe hedendaagse maatschappij, waarbij de ontwerpers het van belang vinden de gelaagdheid en pluraliteit van onze realiteit te verbeelden. Komend jaar ontwikkelt Goys & Birls nieuwe strategieën om hun werkprocessen en ontwerpbenadering te verbeteren. Het ontwikkelplan omvat drie lijnen en uittingsvormen, die elk een ander aspect van hun professionalisering adresseren en waarbij verschillende partners worden gezocht. Het gaat om: 1. 'Theory & Analysis: Manifesto & Manual for Visual Speculations for Resistance', waarin de ontwerpers een framework willen ontwikkelen voor hun onderzoeksmethode; 2. 'Experiment & Practice: Design Lab Sessions', een interactieve ruimte voor collectieve creatie en onderzoek; 3. 'Summer School & Exhibition', waarin de ontwikkelde manual wordt ingezet als leermiddel.

website

www.goysandbirls.click